Componenţa Consiliului de Administrare (CA) şi a directorilor

Teodor Ioan BIRȚ

Director general

Membru activ din 21.09.2022

Afiliere politică: neafiliat

Statut: final

Nivel remunerație: 16000lei brut/lună

Viorel Ovidiu HOARJĂ

Președinte

Membru activ din 25.09.2021

Afiliere politică: neafiliat

Statut: final

Nivel remunerație: 2600lei brut/lună

Alexandru Daniel IROM

Membru

Membru activ din 25.09.2021

Afiliere politică: neafiliat

Statut: final

Nivel remunerație: 2600lei brut/lună

Ioana DĂNCĂNEȚ

Membru

Membru activ din 25.09.2021

Afiliere politică: neafiliat

Statut: final

Nivel remunerație: 2600lei brut/lună

Procedura prin care s-a făcut selecţia membrilor Consiliului de Administrare şi a Directorului General

Procedură de selecție a Directorului General pdf-icon / Procedură Selecție Consiliul de Administrație pdf-icon

Scrisoarea de aşteptări

Scrisoare de așteptări privind CApdf-icon

Bugetul pentru investiţii

Program de investiții 2020 pdf-icon  / Program de investiții 2021 pdf-icon / Program de investiții 2022 pdf-icon

Cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani

Cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii) pdf-icon

Datoriile companiei

Datoriile companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali) pdf-icon

Valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat

Detalierea serviciilor în interes public

Obiectivul de politică publică a întreprinderii

Situaţiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate

Planul de integritate şi mecanismul de raportare

Plan de integritate pdf-icon

Raportul de audit extern

Raportul de audit extern pdf-icon